Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Sběrný dvůr v obci Březová

 

Oficiální otevření sběrného dvora proběhlo 16. března 2011.

 

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

Náklady na sběrný dvůr činily 16.231.600 Kč, z toho:

Náklady na komunitní kompostování činily 1.782.620 Kč, z toho:


Vybavení a technologie sběrného dvora
 

Kontejnery:

na odpad ze zeleně, bílé a barevné sklo, plasty, objemový odpad, stavební suť, kovový odpad, pneumatiky, směsný odpad, papír a textil.

EKO sklady slouží:

 

V EKO skladech jsou dále uvnitř:


Způsob převzetí odpadů


Provozní doba


Seznam sběrných dvorů v ČR

Seznam je k dispozici na adrese: www.sberne-dvory.cz

 


 

Specifikace přijímaných odpadů

 

Katalog. číslo Název odpadu Kateg.
130206 Syntetické motorové oleje, převodové oleje a mazací oleje N
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
160103 Pneumatiky O
170101 Beton O
170102 Cihly O
170103 Tašky a keramické výrobky O
170107 Směs betonu, cihelné suti, písku O
200101 Papír a lepenka O
200102 Sklo O
201010 Oděvy O
200111 Textilní materiál O
200138 Dřevo O
200139 Plasty O
200301 Směsný komunální odpad O
200307 Objemový odpad O
200133 Baterie a akumulátory N
200134 Baterie neuvedené pod předchozím číslem O
200136 Vyřazené elektrické zařízení O
200113 Rozpouštědla N
200117 Fotochemikálie N
200121 Zářivky a jiný odpad se rtutí N
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice N
200114 Kyseliny N
200119 Pesticidy N
200201 Bilologicky rozložitelný odpad O
200135 Elektrotechnický odpad s nebezpečnými látkami N
200140 Kovy O

 

Komunální odpad se vyváží  1 x za 2 týdny, vždy ve čtvrtek - v sudý týden. Noví obyvatelé si mohou objednat popelnici na OÚ ( dle počtu osob v domácnosti: 1- 4 lidé = 1 popelnice, 5 a více lidí = 2 popelnice. Popelnice je bezplatná. Odvoz zajišťuje firma RUMPOLD UHB, s.r.o. Uh. Brod.

Sběr plastů se provádí pomocí žlutých pytlů, které se mohou občané zakoupit na OÚ. Tyto pytle připraví  ve svozový den ráno vedle popelnice ( vždy v pondělí - v sudý týden)

Pracovníci  obce pytle odvezou na sběrný dvůr.

Kontejnery na sklo zůstávají zachovány.

Nebezpečný odpad - obec organizuje 1 - 2 x ročně - mobilní svoz.

V době vánočních svátků bude svoz směsného  komunálního odpadu upřesněn.

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK